50 vogels, de expositie

Gestileerde vogelprenten in vierkant formaat. Een grote rietgors, kleinere huismus, turkse tortel en strandloper, heel kleine ekster, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart en staartmees.

In 2018 gaf kunstenaar Roy Scholten zichzelf de opdracht om vijftig vogels te ontwerpen en te drukken met LEGO stenen als drukmateriaal. Begin 2024 rolde de laatste vogel van de pers. De complete serie prenten is vanaf 14 april voor het eerst te zien in Grafisch Atelier Hilversum.

Opening: zondag 14 april, 15.00 uur

Je bent van harte welkom bij de opening op zondag 14 april om 15.00 uur in Grafisch Atelier Hilversum.

Programma

  • 12 april - voorvertoning
  • 14 april - opening
  • 17 & 18 mei - workshops LEGO letterpress
  • 26 mei - Finissage

Voorvertoning

Vrijdag 12 april van 17.00 tot 21.00 uur.
Voor geinteresseerde verzamelaars. Van de prenten die nu op 'uitverkocht' staan, zijn de eerste 18 van 20 exemplaren verkocht. Tijdens de expositie komen ook de laatste twee prenten nummers 19 en 20 beschikbaar. Graag een bericht als je wil komen.

Opening

Zondag 14 april om 15.00 uur.
De feestelijke opening voor iedereen. Van harte welkom! Tijdens de opening gaat ook een korte documentaire over het 50 vogels project in première.

Remote video URL

De tentoonstelling bezoeken kan daarna op de woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur of op afspraak.

Workshop LEGO letterpress

Vrijdag 17 & zaterdag 18 mei.
Zelf ook drukken volgens de Hilversumse methode? Op vrijdag 17 mei (halve dag) en zaterdag 18 mei (hele dag) kun je onder leiding van Roy aan de slag met LEGO letterpress. Meer info volgt, of mail alvast.

Finissage

Zondag 26 mei.
De laatste dag waarop de expositie bezocht kan worden.

De 50 vogels:

Kleine karekiet, Boomklever, Geoorde fuut, Buizerd, Grote bonte specht, Winterkoning, Kievit, Scholekster, Roodborst, Boerenzwaluw, Koolmees, Kauw, Zwarte roodstaart, Havik, Merel, Spreeuw, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Ekster, Goudvink, Zilvermeeuw, Meerkoet, Huismus, Tafeleend, Pimpelmees, Steenuil, Houtduif, Witte kwikstaart, Staartmees, Roodborsttapuit, Putter, Vink, Tapuit, Turkse tortel, Huiszwaluw, Gele kwikstaart, Zwartkop, Grote gele kwikstaart, Bonte vliegenvanger, Heggenmus, Groenling, Grauwe klauwier, Kuifmees, Kneu, Boomkruiper, Veldleeuwerik, Drieteenstrandloper, Appelvink, Rietgors, IJsvogel.

Locatie

Grafisch Atelier Hilversum
Noorderweg 96b
1221AB Hilversum

Pers

Het persbericht plus downloads vind je hier